Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Formuláře, žádosti > Sazebník úhrad

Sazebník úhrad

Celková cena nákladů za poskytnutí informace je stanovena součtem nákladů za jednotlivé zpoplatněné úkony.

Vyhledání informace 150 Kč / hod. Odeslání informací žadateli poštou dle tarifů České pošty.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Nebylo vydáno žádné usnesení.

Pořízení fotokopie

 • černobílá kopie A4, jednostranně: 5 Kč
 • černobílá kopie A4, oboustranně: 6 Kč
 • barevná kopie A4 jednostranně: 20 Kč

Laminování

 • A4: 6 Kč
 • A6: 4 Kč

Hlášení obecním rozhlasem, zaslání sms

 • 50 Kč

Pronájem Kulturního Domu

 • Celý KD: místní občané: 500 Kč/den, ostatní: 1500 Kč/den
 • Předsálí KD: místní občané: 300 Kč/den, ostatní: 500 Kč/den
 • elektřina 1 kWh:  denní: 14 Kč, noční: 11,30 Kč
 • plyn: 20 Kč
 • voda 1 m3:  47,50 Kč
 • stočné 1 m3:  48,50 Kč 
 • Čistírna: ubrus: 26 Kč, utěrka: 16 Kč

Poškozené vybavení se hradí v plné výši.

Pronájem sportovního areálu

 • Klubovna plus hřiště: místní občané: 500 Kč/den, ostatní: 1000 Kč/den
 • voda 1 m3: 47,50 Kč
 • stočné 1 m3: 48,50 Kč
 • elektřina 1 kWh: 20 Kč
 • Poškozené vybavení se hradí v plné výši.

Nájem hrobového místa

 • 1m2/1rok: 15 Kč

 

Projednáno a schváleno usnesením č. 13/13/2021 na 13. zasedání Zastupitelstva obce Stavenice dne 24.06.2021.