Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Formuláře, žádosti > Sazebník úhrad

Sazebník úhrad

Celková cena nákladů za poskytnutí informace je stanovena součtem nákladů za jednotlivé zpoplatněné úkony.

Vyhledání informace 150 Kč / hod. Odeslání informací žadateli poštou dle tarifů České pošty.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Nebylo vydáno žádné usnesení.

Pořízení fotokopie

 • černobílá kopie A4, jednostranně: 5 Kč
 • černobílá kopie A4, oboustranně: 6 Kč
 • barevná kopie A4 jednostranně: 20 Kč

Laminování

 • A4: 6 Kč
 • A5: 4 Kč

Hlášení obecním rozhlasem, zaslání sms

 • 50 Kč

Pronájem Kulturního Domu

 • místní občané: 500,- Kč/den,
 • ostatní: 1000,- Kč/den
 • elektřina 1 kWh:  denní: 11,- Kč, noční: 11,- Kč
 • plyn: 32 Kč/m3
 • vodné: 56 Kč/m3
 • stočné: 66 Kč/m3
 • Čistírna: ubrus 45 Kč/1ks

Poškozené vybavení se hradí v plné výši.

Pronájem sportovního areálu

Občané Stavenice:

    A) Klubovna, prostranství okolo a zastřešený přístřešek dle odst. "A" v záhlaví nájemní smlouvy 500,- Kč/den  

    B) Celý sportovní areál dle odst. "B" v záhlaví nájemní smlouvy 800,- Kč/den   

 

Ostatní:

     A) Klubovna, prostranství okolo, zastřešený přístřešek dle odst. "A" v záhlaví smlouvy 1000,- Kč/den

     B) Celý sportovní areál dle odst. "B" v záhlaví smlouvy 1500,- Kč/den 

 • voda 1 m3: 56 Kč/m
 • stočné 1 m3: 66 Kč
 • elektřina 1 kWh: 11 Kč
 • Poškozené vybavení se hradí v plné výši.

Nájem hrobového místa

 • 1m2/1rok: 15 Kč

 

Projednáno a schváleno usnesením č. 11/4/2023 bod. č.12 na zasedání Zastupitelstva obce Stavenice dne 24.03.2023.